Informatie over de verplichte FATCA-formulieren - AEOI

FATCA en AEOI regeling:
Nickel is een betalingsinstelling die van de ACPR (Banque de France) en Nationale Belgische Bank officieel toestemming heeft gekregen om haar activiteiten uit te oefenen.
Daarom moet Nickel de regelgevingsnormen toepassen waaraan bankinstellingen zijn onderworpen.
 • Sinds 23 april 2014 is de FATCA-regelgeving (Foreign Account Tax Compliance Act) van toepassing in België.
   
  De richtlijn verplicht banken sinds 23 april 2014 hun klanten die aan de definitie van "US Person" voldoen te identificeren en informatie over hen aan de belastingautoriteiten door te geven.
 • Sinds 9 december 2014 is de AEOI-verordening (geautomatiseerde uitwisseling van informatie) van toepassing in België.
   
  De richtlijn verplicht bankinstellingen de fiscale woonplaats(en) van hun klanten te kennen en fiscale informatie over hen te verzamelen om fraude en belastingontduiking te bestrijden vanaf het moment dat zij hun rekening(en) openen en gedurende de gehele contractuele relatie.
Een verplichte formulier:

 

Klanten moeten een formulier minstens eenmaal invullen wanneer hun Nickel rekening openen.

 

Dit formulier bestaat uit twee delen:
 • Verklaring fiscale woonplaats(en) (AEOI)
 • Verklaring van het bezit van een Amerikaanse nationaliteit (FATCA)
U kunt de papieren versiedownloaden door hier te klikken.
In de FATCA-AEOI-formulieren gevraagde informatie:

 

FATCA is een Amerikaanse regeling waaraan België is onderworpen.

 

Het gaat om "personen uit de VS", die ingezetenen en/of burgers van de VS zijn.
Personen die in de Verenigde Staten zijn geboren maar geen Amerikaans staatsburger zijn, moeten bewijzen dat zij niet automatisch als Amerikaans staatsburger worden beschouwd.

 

De AEOI regeling wordt toegepast in meer dan 100 landen, waaronder België.

 

De overeenkomst bepaalt dat bankinstellingen in de ondertekenende landen hun belastingautoriteiten informatie moeten verstrekken over personen die verklaren dat zij ten minste hun fiscale woonplaats in dat land hebben en die daar een bankrekening aanhouden.

 

Deze informatie wordt vervolgens doorgezonden tussen elk land dat de AEOI heeft ondertekend.

 

De lokale belastingautoriteit zendt regelmatig aan elke andere belastingautoriteit in de ondertekenende landen de informatie toe over de klanten waarvan de fiscale woonplaats(en) in het geding is (zijn).
Welke informatie wordt verzameld?

 

Nickel verzamelt via deze formulieren informatie over de rekeninghouder, zoals :
 • Naam, voornaam, persoonlijke gegevens van de rekeninghouder
 • Het rekeningnummer
 • Het rekeningsaldo
 • De financiële inkomsten van de rekeninghouder eventueel uitbetaald door Nickel
 • Land of landen van fiscale residentie
 • Het fiscaal identificatienummer (Tax Identification Number of TIN) voor elk land van aangegeven fiscale residentie
Wij aanvaarden niet alleen Belgische belastingplichtigen, maar alle cliënten met ten minste één fiscale woonplaats in de EU of de EVA, die niet voldoen aan de definitie van US Person.

 

Voor elke gebeurtenis die uw fiscale woonplaats beïnvloedt (verandering van fiscale woonplaats, nieuwe fiscale woonplaats, ...) moet u Nickel zo snel mogelijk inlichten via dit contactformulier.

 

Aan wie wordt deze FATCA-AEOI belastinginformatie gestuurd?
Deze informatie wordt doorgegeven aan de FOD Financiën, die ze doorzendt hetzij aan de belastingautoriteiten van de VS in het geval van de FATCA, hetzij aan de belastingautoriteiten van de landen die de AEOI hebben ondertekend voor elke betrokken klant, in het geval van de AEOI.
Ben ik verplicht de FATCA-AEOI-vragenlijst te beantwoorden en de gevraagde documenten te verstrekken?

 

Ja, FATCA en AEOI zijn verplichte belastingregels in België.
Zonder deze volledig ingevulde informatie is Nickel, net als elke andere vergelijkbare instelling, genoodzaakt uw rekening te blokkeren.

 

De validatie van de vragenlijst is verplicht om de opening van de rekening te kunnen afronden.
Als u een of meer landen van fiscale residentie opgeeft, zal uw account worden geblokkeerd totdat u uw fiscale informatie heeft aangevuld in uw klantenzone.

 

Als wij tijdens de looptijd van uw rekening elementen ontdekken die op een wijziging in uw fiscale situatie kunnen wijzen, zullen wij u het formulier opnieuw toezenden.

 

Als u binnen 1 maand niet reageert, nemen wij opnieuw contact met u op.

 

30 dagen na deze aanmaning, en zonder uw antwoord, zullen wij de Direction générale des finances publiques (Algemene Directie Financiën) op de hoogte moeten brengen.

 

Mijn account is gesloten wegens een niet ingevulde vragenlijst.

 

Kan ik een verzoek indienen om mijn rekening te heropenen?

 

Ja, een gesloten rekening kan gevraagd worden om heropend te worden.

 

Dit verzoek wordt gedaan door contact op te nemen met de klantenservice op het telefoonnummer 02 891 29 80.