Wat zijn de kosten voor een geweigerde domiciliëring?

De kosten voor een geweigerde domiciliëring bedragen €10 per geweigerde betaling. 

Dit kan gebeuren als je rekeningsaldo het niet toelaat om een rekening via domiciliëring te betalen. Bijvoorbeeld als je internetprovider elke 3e dag van de maand €30 in rekening brengt voor je abonnement, maar je rekeningsaldo bedraagt op dat moment slechts €20.Dan is de domiciliëring niet gelukt.


Als op het moment van de domiciliëring je saldo minder bedraagt dan het bedrag van de kosten die je verschuldigd bent, zal Nickel een deel van de kosten afschrijven (d.w.z het bedrag van je saldo) en daarna de rest zodra je rekening wordt gefinancierd.

Bijvoorbeeld: als je €10 aan weigeringskosten verschuldigd bent, maar je saldo is €7, dan zal Nickel €7 aan weigeringskosten aftrekken. Je bent Nickel dan nog €3 verschuldigd, die achteraf zal worden afgeschreven van je rekening.