Wat zijn de voorwaarden om een Nickel rekening te openen?

Het openen van een Nickel rekening is ook mogelijk voor internationale klanten, meer dan 190 paspoorten worden geaccepteerd. Ontdek de lijst met landen hier.

Om een rekening te openen, moet je: 

 • Een natuurlijk persoon zijn (geen bedrijf),
 • Fiscaal inwoner zijn van ten minste één land van de Europese Unie en de EVA*.
 • Een postadres hebben in België,
 • Een geldig gsm nummer en e-mailadres hebben (optioneel voor minderjarigen, verplicht voor de ouder/wettelijke vertegenwoordiger) als de wettelijke vertegenwoordiger geen Nickel-rekening heeft

Om een rekening te openen, heb je nodig:

 • Een mobiel telefoonnummer en een e-mailadres. 
 • € 20 in cash voorleggen of via bankkaart om je Nickel pack te kopen.
 • Buitenlandse studenten kunnen een Nickel rekening openen op voorwaarde dat de vermelding "machtiging tot werken" op de verblijfsvergunning worden vermeld.

 

*De opening van een rekening is niet mogelijk voor burgers en inwoners van de VS of indien men geboren is in de VS. Je moet een bewijs van verlies van nationaliteit kunnen voorleggen of een ander bewijs dat je het Amerikaanse staatsburgerschap niet hebt verkregen

De aanvaarde documenten zijn:

 • Belgische nationale identiteitskaart, met MRZ-band of een Europese identiteitskaart.
 • Belgisch paspoort of gelijkwaardig document van een land van de Europese Unie* of van de EVA (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland),
 • Meer dan 190 paspoorten worden aanvaard: bekijk de lijst
 • Verblijfsvergunning afgegeven door een Belgische autoriteit: verblijfsvergunning of bewonerskaart
De landen van de Europese Unie zijn de volgende: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden.

Voorwaarden voor de aanvaardbaarheid van de verstrekte documenten

 • Het identiteitsbewijs moet in goede staat verkeren, leesbaar zijn en mag niet onvolledig zijn. Als dit het geval is, zijn we genoodzaakt je rekening te blokkeren totdat we een nieuw identiteitsbewijs hebben ontvangen
 • Een rijbewijs wordt niet aanvaard.

In geval van vervallen documenten:

 • Alleen Belgische nationale identiteitskaarten, afgegeven vanaf 2 januari 2004, kunnen met 5 jaar worden verlengd (op voorwaarde dat de houder meerderjarig is op het moment van afgifte van het document). Alle andere verouderde documenten worden niet aanvaard
Om al het nieuws van Nickel te volgen, kun je ons volgen op social media!